När vi planerar och bygger våra hus …

Som bostadsutvecklare har vi ett stort ansvar för det vi skapar, bygger upp och lämnar efter oss. Ett bostadshus ska stå i kanske hundra år och vara hem för flera generationer av människor. Hållbarhet är därför ett begrepp som har flera dimensioner för oss.
Förutom miljö- och klimatpåverkan i produktionsprocessen handlar hållbarhet också om hur de som bor i våra bostadsområden mår och lever. Framtiden innebär stora utmaningar på miljöområdet och vi ska vara en del av lösningen, inte problemet.
Därför har vi hållbarhet i fokus och när vi planerar och bygger våra hus.

Närproducerade
skånska hus

Vi har ett långsiktigt samarbete med lokala producenter i Skåne som under kontrollerade former tillverkar delarna till våra hus. Fördelen med närproducerade hus är många. Husen tillverkas till stora delar inomhus och fraktas sedan den korta vägen till byggplatsen. Vi har kontroll över hela processen – från ax till limpa – med stora vinster för både miljö och kvalitet.

Genom att arbeta inomhus undviker man problem med fukt och kyla på byggarbetsplatsen. Stomme och tak monteras på några timmar och inredningen kan sedan färdigställas under skyddade förhållanden. Lokala leverantörer innebär också att vi vet att arbetsförhållandena hos hustillverkaren uppfyller svenska krav och att de som bygger våra hus får rimlig lön för sitt arbete.