Från ax till limpa

Med vår samlade erfarenhet och kompetens kan vi erbjuda ett tryggt partnerskap för markägare som vill utveckla sina visioner till hållbara småhusprojekt. Vi tar ansvar för planering och genomförande från idé till färdig produkt, såväl som marknadsföring och försäljning mot slutkund.

Gård med orangeri och lek