sep 28, 2022

Vi vill göra bostadsköpet i dessa tider tryggare och mer energieffektivt. I vårt nya bostadsområde Furulund etapp 2 ingår därför solceller för samtliga hus i projektet!

Genom att installera solceller på taken kommer vi att ta till vara på solens strålar, producera el och sänka elkostnaderna för de boende.